Milli ve toplumsal kimliğin oluşmasında ana etken nedir?

0

Toplumları toplum ve millet yapan temel bir takım değerler vardır. Bunlar; Dil, gelenek görenekler, adetler, bayrak, tarih gibi unsurlar milletlerin geçmişlerinden beslenerek geleceğe dair toplum bilincini oluşturmalarında etkilidir. Bu yüzden tarihi öğrenmenin ve tarih bilincine sahip olmanın önemi özellikle gençler için oldukça fazladır. “Geçmişini bilmeyen kişi geleceğe umutla bakamaz” sözü de buradan gelmektedir. Geçmişine ilişkin bilgisi olmayan kişiler milli kimliğinin biçimlenmesini sağlayamayacaktır, bun da toplumu derinden yaralayan unsurlar arasında yer alır.

Milli duyguların ve toplumsal olarak kimliğin ortaya çıkmasında toplumların ortak değerlerde buluştukları tüm faktörler yer alır. Ortak bir dil, bayrak, adetler, töre ve diğer unsurlar toplumları toplum yapan ve millet bilincini geliştiren unsurlar arasındadır. Nasıl ki Kayseri’de, Ağrı’Da, Trabzon’da, Muğla’da, Adana’da, İstanbul’da öğrenciler İstiklal Marşımızı okurken farklı duyguları aynı anda hissedebiliyorsa işte bu bizim toplum bilincimize sahip olduğumuzu göstermektedir.

Bu bağlamda sonuç olarak Tarih bilimi temel olarak toplum bilincinin ortaya çıkmasında en büyük öneme sahip olan faktör diyebiliriz. Tarih sayesinde toplumlar geçmişlerini öğrenerek toplum bilincinin biçimlenmesini sağlar. Böylece ortaya milli kimliğe sahip, toplumsal bütünleşme sürecini tamamlamış bireyler çıkar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here