Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

1

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

Lise mezuniyet puanı, öğrencilerin lise eğitimleri boyunca elde ettikleri akademik başarılarının bir özetidir ve üniversiteye girişte önemli bir rol oynar. Bu puanın nasıl hesaplandığını anlamak, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha bilinçli bir şekilde planlamalarına yardımcı olur. İşte lise mezuniyet puanının nasıl hesaplandığı ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Ders Notları ve Krediler

Lise mezuniyet puanı hesaplanırken en önemli faktör, öğrencinin aldığı derslerden elde ettiği notlardır. Her dersin notu ve kredisi, toplam mezuniyet puanını etkiler. İşte genel adımlar:

  • Ders Notları: Her dersin yıl sonu notları, mezuniyet puanına dahil edilir. Notlar genellikle 100 üzerinden değerlendirilir.
  • Kredi Sistemi: Her dersin kredisi, o dersin haftalık ders saati veya dersin ağırlığını temsil eder. Örneğin, bir matematik dersi haftada 4 saat, bir beden eğitimi dersi ise haftada 2 saat olabilir.

2. Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO)

Ağırlıklı not ortalaması, ders notlarının kredilerle çarpılıp toplanması ve bu toplamın kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Formül şu şekildedir:

ANO=∑(Ders Notu×Kredi)∑KrediANO=∑Kredi∑(Ders Notu×Kredi)​

Örnek:

  • Matematik: 85 (not) x 4 (kredi) = 340
  • Türkçe: 90 (not) x 3 (kredi) = 270
  • Beden Eğitimi: 70 (not) x 2 (kredi) = 140

Toplam Not = 340 + 270 + 140 = 750

Toplam Kredi = 4 + 3 + 2 = 9

ANO = 750 / 9 ≈ 83.33

3. Yıl Sonu Başarı Puanı (YSBP)

Her sınıf için ayrı ayrı hesaplanan yıl sonu başarı puanları, öğrencinin o yıl içindeki ders başarılarının ortalamasıdır. YSBP, mezuniyet puanının %40’ını oluşturur. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf YSBP’lerinin toplamı, mezuniyet puanının hesaplanmasında kullanılır.

4. Davranış Notları

Bazı okullarda, öğrencilerin disiplin ve davranış notları da mezuniyet puanını etkileyebilir. Bu notlar, öğrencinin okul kurallarına uyumu ve sosyal etkinliklere katılımını yansıtır.

5. Mezuniyet Puanı Hesaplama Örneği

Örnek olarak, bir öğrencinin 9., 10., 11. ve 12. sınıflardaki YSBP’leri sırasıyla 80, 85, 88 ve 90 olsun. Bu durumda mezuniyet puanı şöyle hesaplanır:

Mezuniyet Puanı=80+85+88+904=85.75Mezuniyet Puanı=480+85+88+90​=85.75

Bu öğrencinin mezuniyet puanı 85.75 olacaktır.

Sonuç

Lise mezuniyet puanı hesaplama süreci, öğrencinin akademik başarısını ve ders yükünü doğru bir şekilde yansıtır. Öğrencilerin bu hesaplama sürecini anlaması, eğitim hayatlarını daha iyi yönetmelerine ve üniversiteye hazırlık sürecinde stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here