İnsanlar yasalar önünde eşit olmaz ise neler olabilir

0

Adalet kavramı Herkes için geçerlidir. insanlar yasalar karşısında eşit olarak yargılanması ve hiçbir şekilde kayırma gibi durumlar söz konusu olmaması gerekir.

Hukuk devletinden söz edeceksek, bir numaralı kural tüm insanların dil, din, ırk, düşünce, mezhep, ekonomik güç durumları farklı olsa bile kanun ve yasalar önünde eşit olmaları gerekmektedir.

Demokrasilerin en temel unsurlarından birisi olan herkese eşit söz hakkı verme faktörü insanları eşit şekilde yargılanmasının da önünü açmaktadır.

Eşitlik Olmazsa Ne Olur?

İnsanların kanunlar önünde eşit olmamaları durumunda adam kayırma ortaya çıkar. Zengin insanlar lehine hiçbir zaman olumsuz kararlar verilmez, sürekli ezilen kitle fakir ve yoksul olan kesim olur. Bunun yanı sıra insanların yasalar karşısında eşit olmaması karşısında hukuk devletinden söz edilemez, hukuk kavramının olmadığı yerde her türlü felaket, kötülük, yoksulluk, acı, kan ortaya çıkar. Bu yüzden demokrasinin sunduğu eşitlik ve söz hakkı hukuk devletlerinde herkese eşit şekilde uygulanır.

Tüm bunların sonucunda, insanların yasalar eşit olduğunu söylemek mümkündür. İnsanların toplumdaki statülerine bakılmaksızın, ortada bir suç varsa akademisyen de aynı cezayı alırken sıradan bir vatandaş da aynı cezayı alabilmektedir. Bu da hukuk devletinin en temel koşullarından birisdiri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here