Kamu Gözetim Kurumu Nedir?Görevleri? Uzman Yardımcısı Maaşları

0

Kamu gözetim kurumu olarak bilinen kurumun öncelikle ne işe yaptığından ve görevinin tam olarak ne olduğundan bahsedelim.

Kamu Gözetim Kurumu Nedir? Görevi

Kamu Gözetim Kurumu temel olarak hedeflerine baktığımızda; yatırımcıları ve kamu yararını korumak amacıyla ülkede yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak için gerekli olan adımları atmak, faaliyetleri yürütmek ve bu doğrultuda hizmet oluşmasına olanak sağlamak gibi hedefleri vardır.

Kamu Gözetimi Kurumu Ne Zaman Kuruldu?

2000’li yılların başında, başta ABD olmak üzere muhasebe ve denetim alanında yaşanan sorunlar ve büyük şirketlerin beklenmedik iflasları, yatırımcıların finansal raporlama ve bağımsız denetime olan güvenini önemli şekilde sarstı.

Ülkeler yatırımcıyı korumak ve finansal raporlama ve bağımsız denetime olan güveni tekrar sağlamak için daha sıkı tedbirler almak durumunda kaldı.

Daha önce meslek örgütlerinin etkisi altında olan bağımsız denetim alanı yeniden düzenlendi. Bu alanın gözetimine ilişkin kamu otoriteleri kuruldu ve kamu gözetimi sistemi oluşturuldu. AB’de üye ülkeler için bu durumu zorunlu hale getirmiştir.

Bu gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ülkemizde de 2011 yılı sonrasında yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturma vizyonuyla idari olarak özerk ve meslekten bağımsız bir otorite olan kamu gözetimi kurumu kurularak finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamu gözetimi konusunda bütüncül bir yapı oluşturuldu.

Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yardımcısı Maaşları

Personelin genel olarak medeni durumu göz önüne alındığında ortalama olarak alacağı maaş miktarının 6000 TL’nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Kişinin evli olup olmaması, çocuklarının olması ya da olmaması gibi faktörler maaşta etkili olmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here