Daire Başkanı Maaşları 2019

1
daire başkanları ne kadar maaş alıyor

Daire başkanı maaşları ne kadar 2019, daire başkanı olarak görev yapan bir personel ne kadar maaş almaktadır. Daire başkanı maaşları 2019. Kamuda ve özel sektörde daire başkanı olarak görev yapan üst kadrolu personeller ne kadar maaş almaktadır, bu personellerin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir bu başlığımızda sizlere bunlardan bahsetmek istedik.

Daire Başkanı

Daire Başkanı Maaşı

Daire başkanlarının çalışırken aldıkları maaşları ve emekli olduklarında alacakları maaşlar aşağıda belirtilmiştir.

Halen görevde olan bir daire başkanı net olarak 9.411 TL maaş alacaktır.
Müstakil daire başkanı 9.859,86 TL maaş alacaktır.
Üniversite daire başkanları 6.516 TL maaş alacaktır.
Belediyelerdeki daire başkanları ise 7.973,99 TL maaş alacaktır.

Daire Başkanı Görevleri

  • Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirir, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararlarını uygular,
  • İlgili mevzuatta belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanmasını sağlar, izler ve personeline bu konuda açıklamalarda bulunur,
  • Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans Programlarını yapar, takip eder, bağlı müdürlükler tarafından yapılan iş ve işlemlerin plan ve programlara entegrasyonunu ve koordinasyonunu sağlar,
  • Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesini sağlar,
  • Daire Başkanlığının bütçesini hazırlar, etkin ve verimli olarak kullanır,
  • İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihaleleri onaylar, sözleşmeler imzalar, faaliyet raporunu hazırlar veya hazırlatır,

Ve buna benzer kurum içinde üst düzey görevlere sahiptir.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here