A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

0

A harfi ile başlayan atasözleri ve bunların anlamlarını detaylı olarak görebilmek için aşağıda yer alan A harfi ile başlayan atasözleri bağlantılarına tıklayın. Ataösözlerine tıkladığınızda açılacak olan yeni pencere size atasözünün anlamının yer aldığı sayfaya yönlendirecektir.

A Harfi ile Başlayan Atasözleri

 • Abanın Kadri Yağmurda Bilinir
 • Aba vakti yaba, yaba vakti ava (Kürkü orak vaktinde, orağı kürk vaktinde)
 • Abdala kar yağıyor demişler, diremeye durmuşum demiş.
 • Abdak ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır.
 • Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
 • Abdalın dostluğu köy görününceye kadar.
 • Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
 • Abdalın yağı çok olursa gah borusuna çalar, gah gerisine.
 • Acar tazı çullu da belli olur, çulsuz da.
 • Acele ile menzil alınmaz.
 • Acele işe şeytan karışır.
 • Acele yürüyen yolda kalır.
 • Acemi katır, kapı önünde yük indirir.
 • Acemi nalbant gavur eşeğinde dener kendini.
 • Acı acıyı keser (bastırır), su sancıyı,
 • Acıkan doyman, susayan kanmam sanır.
 • Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler.
 • Acıklı başta akıl olmaz.
 • Acıkmış kudurmuştan beterdir.
 • Acından kimse ölmemiş.
 • Acındırırsan arsız olur; acıktırırsan hırsız olur.
 • Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
 • Acı söz insanı dininden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
 • Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış,
 • Aç aç ile yatınca arada dilenci doğar.
 • Aça kuru ekmek bal helvası gibi gelir.
 • Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
 • Aç anansa da kaç.
 • Aç arslandan tok domuz yeğdir.
 • Aç at almaz, aç it av almaz.
 • Aç ayı oynamaz.
 • Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
 • Aç domuz darıdan çıkmaz.
 • Aç doymam, tok acıkmam sanır.
 • Aç elini kora sokar.
 • Aç esner, aşık gerinir.
 • Aç gezmekten tok ölmek yeğdir.
 • Aç gözünü, açarlar gözünü.
 • Açık ağız aç kalmaz.
 • Açık göte herkes tükürür.
 • Açık kaba it değer.
 • Açık yaraya tuz ekilmez.
 • Açılan solar, ağlayan güler.
 • Açık gözü ekmek teknesinde olur.
 • Açın imanı olmaz.
 • Açın karnı doyar, gözü doymaz.
 • Açın koynunda ekmek durmaz.
 • Açın kursağına çörek dayanmaz.
 • Açın uykusu gelmez.
 • Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun.
 • Aç ile eceli gelen söyleşir.
 • Aç karın katık istemez.
 • Aç köpek fırın deler.
 • Aç kurt aslana saldırır.
 • Aç kurt yavrusunu yer.
 • Açlık ile tokluğun arası yarım yufka.
 • Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
 • Aç ne yemez, tok ne demez.
 • Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez benzi sararır.
 • Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
 • Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.
 • Aç, yanından kaç.
 • Aç yar onda sarpın kurcalanmaz.
 • Ada bana , adayım sana.
 • Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu.
 • Adam adama gerek olur.
 • Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
 • Adam adamdan korkmaz, utanır.
 • Adam adamdır, olmasa da pulu; eşek eşektir, olmasa da çulu.
 • Adam adamı bir kere aldatır.
 • Adam adamın şeytanı.
 • Adam adam, pehlivan başka adam.
 • Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur.
 • Adam ahbabından bellidir.
 • Adamak kolay, ödemek güçtür.
 • Adamakla mal tükenmez.
 • Adam, eti ağırdır.
 • Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye?
 • Adamın adı çıkacağına canı çıksın.
 • Adamın ahmağı malını över.
 • Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışında.
 • Adamın iyisi alışverişte belli olur.
 • Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola.
 • Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından kork.
 • Adam iş başında belli olur.
 • Adam kıymetini adam bilir.
 • Adam olacak çocuk bokundan belli olur.
 • Adam olana bir söz yeter.
 • Adam yanıla, yanıla pehlivan yenile yenile.
 • Ağa borç eder, uşak harç.
 • Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş.
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
 • Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür.
 • Ağacı kurt, insanı dert yer.
 • Ağacın kurdu içinde olur.
 • Ağaç ağaç içinde büyür.
 • Ağpaç düşse de yakınına yaslanır.
 • Ağaç kökünden yıkılır.
 • Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
 • Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.
 • Ağaçtan maşa olmaz.
 • Ağaç yaprağıyla gürler.
 • Ağaç yaş iken eğilir.
 • ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.
 • Ağanın gözü ata tımardır.
 • Ağanın gözü öküzü semiz eder.
 • Ağanın gözü, yiğidin sözü.
 • Ağanın malı çıkar, uşağın canı.
 • Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
 • Ağası güçlü olanın kulu asi olur.
 • Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
 • Ağır basar, yeğni kalkar.
 • Ağır git ki yol alasın.
 • Ağır kazan geç kaynar.
 • Ağırlık altın kale, hafiflik başa bela.
 • Ağır ol batman gel.
 • Ağır otur ki bey desinler.
 • Ağır taşa batman döver.
 • Ağır yongayı yel kaldırmaz.
 • Ağız büzülür, göz süzülür ille burun ille burun.
 • Ağızdan burun yakın kardeşten karın.
 • Ağız yer yüz utanır.
 • Ağlamakla yar ele girmez.
 • Ağlama ölü için, ağla deli için.
 • Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
 • Ağlarsa anam ağlarbaşkası yalan ağlar.
 • Ağlatan gülmez.
 • Ağlayanın malı gülene hayır getirmez.
 • Ağrılarda göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı.
 • Ağrımayan baş yastık istemez.
 • Ağrısız baş mezarda olur.
 • Ağustosta beyni kanayanın zemheride kazanı kaynar.
 • Ağustosta göge kovan, zemheride karnın ovar.
 • Ağustosta yatanı zemheride büğelek tutar.
 • Ağustosun 15 inden sonra ere kaftan ata çul.
 • Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır.
 • Ağzı eğri, gözü şaşı ensesinden belli olur.
 • Ağzına tat bulaşanın gözü pekmez tutumundadır.
 • Ağzın karnından büyük olmasın.
 • Ah alan onmaz.
 • Ahlatın iyisini ayılar yer.
 • Ahali isterse padişahı tahttan indirir.
 • Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.
 • Ahmak gelin yengeyi halağıyı sanır.
 • Ahmak iti yol kocatır.
 • Ahmak misafir ev sahibi ağırlar.
 • Ah yerde kalmaz.
 • Akacak kan damarda durmaz.
 • Ak akçe karar gün içindir.
 • Akan çay her zaman kütür getirmez.
 • Akan su yosun tutmaz.
 • Akara kokara bakma, çuvala girene bak.
 • Akarsu çukurunu kendi kazar.
 • Akarsu pislik tutmaz.
 • Akarsuya inanma, eloğluna dayanma.
 • Ak curun akmazsa karar curun kol gibi.
 • Akça akıl öğretir, don yürüyüş.
 • Akçanın iyisini kesede duran bahçanın iyisi eve yakın olan.
 • Akçası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.
 • Ak göt, kara göt geçit başında belli olur.
 • Ak gün ağartır, kara gün karartır.
 • Akıl adama sermaye.
 • Akıl akıldan üstündür.
 • Akıl için yol birdir.
 • Akıl kişiye sermayedir.
 • Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.
 • Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
 • Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu evirir.
 • Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.
 • Akıllı oğlan neyle ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını.
 • Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.
 • Akıllı oğlan neyler ata malını, akılsız oğlan neyler ata malını.
 • Akıllı olsa her sakallı kişi, sakallılara danışırlardı her işi.
 • Akıllı, söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler.
 • Akıl olmayınca sakal neye yarar.
 • Akılsız iti yol kocatır.
 • Akılsız başın cezasını ayak çeker.
 • Akıl para ile satılamaz.
 • Akılsız kasabın gerisine kaçar masadı.
 • Akıntıya karşı kürek çekilmez.
 • Ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır.
 • Ak koyunun kara kuzusu da olur.
 • Akla gelmeyen başa gelir.
 • Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
 • Akmasa da damlar.
 • Akraba ile ye iç, alışveriş etme.
 • Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.
 • Akşamın işini yarına bırakma.
 • Alçak yer yiğidi hor gösterir.
 • Al elmaya taş atan çok olur.
 • Alet işler el övünür.
 • Al giyen aldanmaz.
 • Al giyen alınır.
 • Al gömlek gizlenemez.
 • Al gününde al; ver gününde ver.
 • Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur.
 • Allah balmumu yakana balmumu, yağmumu yakana yağmumu verir.
 • Allah çam isteyene çam, mum isteyene mum verir.
 • Allah doğrunun yardımcısıdır.
 • Allah dokuzda verdiğini sekizde almaz.
 • Allah fukarayı sevindirmek isterse önce eşeğini yitirtir, sonra buldurur.
 • Allah sevdiğine dert verir.
 • Alt değirmen güçlü akar.
 • Altın eşik, gümüş eşiğe muhtaç olur.
 • Altın kapılının ağaç kapılıya işi düşer.
 • Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?
 • Ananın bahtı kızına.
 • Ananın çıktığı dala kızı salıncak kurar.
 • Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.
 • Aslan kükrerse beygir titrer.
 • Atanın sanatı oğla mirastır.
 • Azı bilmeyen çoğu bilmez.
 • Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here