Devletin görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

0
devletin görevleri ve sorumlulukları

Devletin görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Devletin temel amacı ve görevi insanlara en iyi yaşam standardını sağlamak, adaletli ve hukuk değerlerinin ön planda olduğu özgürlüklere saygılı, insan haklarını temel alan bir düzen oluşturmak bunların yanı sıra vatandaşlarının en iyi şekilde yaşamaları için var olan düzeni korumak gibi sorumlulukları vardır.

Sosyal devlet diye tanımladığımız devlet türünde devletin vatandaşlarına güvenlik, eğitim, sağlık gibi hakları tesis etmek zorundadır. Devlet bu çalışmaları yaparken vatandaşların da devlete karşı bir takım ödevleri mevcuttur. Ülke sınırları içinde yaşayan tüm bireyler yaptıkları faaliyetlerde devlete vergi vererek devlet düzeninin ayakta kalması için tüm çalışmaları yapmak ve devlet düzeninin var olması için vergi ödemek gibi üstüne düşen ödevleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Devletin insanları korumak, insan haklarına saygılı olmak, insanları eşit ve adil bir şekilde adaletli olarak yargılamak, vatandaşların en iyi yaşam standardına kavuşması için gerekli olan yardımı sağlama gibi bir takım görevleri varken, vatandaşların da devlet organlarına karşı bir takım görev ve yükümlülükleri mevcuttur. İnsanlar yapacakları faaliyetler ile devlet organizmasını korumak zorundadır. Devleti korumak ve devletin düzenini sağlamak, vatandaşların üstüne düşen görevleri yapması ile mümkün olacaktır. Bunların en başında vergi ödemek, askerlik görevini yapmak gibi temel görevler gelmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse devletin görevlerini merak edenler için yine maddeler halinde sıralayalım.

Devletin Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Adaleti ve ülke içi huzuru sağlamak,
  • Güvenliği sağlamak,
  • Eğitim-öğretim düzenini kurmak,
  • Sosyal ve ekonomik yönden gelişimi sağlamak,
  • İnsanların haklarını korumak ve yardımcı olmak.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here