Zabıt Katibi – İcra Katibi Görevleri Maaşları 2019

2

Zabıt katibi ne kadar maaş alır, zabıt katibi maaşları ne kadar, adliye zabıt katibi maaşı ne kadar zabıt katibi ve icra katibi arasındaki maaş farkı gibi aklınıza gelen zabıt katibi personeli için tüm merak ettiğiniz soruları bu başlık altından rahat şekilde cevap bulabilirsiniz. Zabıt katibi adliye personeli olarak bilinir. Adliye içinde görev yapan ve bilgisayara içerik girmesi ile bilinen zabıt katipleri günümüzde Adliye hiyerarşisinin en alt katmanında yer alan çalışma grubudur.

Zabıt Katibi Görevleri

Adalet bakanlığına bağlı olan adliyelerde ve farklı kurumlarda görev alabilen zabıt katiplerinin çoğunluğu adliyelerde görev almaktadır. Zabıt katibi görevleri Adliyede evrakları dijital ortama girme ve genellikle evrak işleri ile ilgilenen zabıt katipleri bilgisayar başında görev yapmaktadır. Zabıt katiplerinin duruşmalara katılma ve duruşmada hakimin kararlarını tutanak olarak kaydetmek, yazı işleri müdürünün ve ilgili amirinin vermiş olduğu görevler doğrultusunda evrak işlerini görmek, birim içinde evrak işleri ile ilgilenmek ve amirinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

Zabıt katiplerinin adliye içinde rahat bir çalışma ortamının olmadığı bilinmektedir. Oldukça zor ve zahmetli bir çalışma süreci yaşayan zabıt katipleri, adliyenin tüm yükü stresi ve sorumluluğunu üzerine hissetmektedir. Zabıt katibi görevleriAdliye personelinin en alt kademesinde yer almasından dolayı amirlerin ve diğer üst kademede görev yapan adliye personellerinin sözlerine mağruz kalabilmektedir..

Zabıt Katibi Maaşları 2019

Zabıt katiplerinin çalışma şartları ve koşullarının zor olması aslında aldıkları paranın ne kadar az olduğunu da gözler önüne sermektedir. Zabıt katipleri adliye personelinin en alt kademesinde yer alması, üst amirlerinin sürekli sözlerini işitmesi zabıt katibi maaşları 2019 konusunda bize fikir vermektedir. Zabıt katiplerinin ne kadar az maaş aldıklarını rahat şekilde bu başlıkta gözlemleyebilmekteyiz.

Zabıt katibi maaşları konusuna baktığımızda en düşük zabıt katibi maaşı 3300 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rakamlar 2019 zabıt katibi maaşları olarak bilinir.

Zabıt katipleri maaş konusunda adliye personelleri arasında ve diğer kamu personelleri arasında en düşük maaş ile oldukça fazla iş yapan kişiler olarak sıralanmaktadır. Bu bağlamda istifa eden zabıt katiplerinin de oldukça fazla olduğunu bilmekteyiz.

İcra Katibi Görevleri Maaşları 2019

İcra katipleri genel olarak çalışma koşullarının çok daha ağır olduğu bilinmektedir. Çünkü icra işlerine bizzat şahit olurlar, bu yüzden zaman zaman sahaya çıktıkları olmaktadır. İcra katibi maaşları bu yüzden normal bir zabıt katibinden daha fazla olmaktadır.

Görevleri şu şekildedir;

  • İcra katibi görevleri, haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki inceleme işlemleri sonrasında önemine bakılarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin derhal başlatılması işlemlerini yapar.
  • Hacze gidildiğinde borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar. İcra katibi görevleri ancak borç o esnada nakit olarak ödenecekse, icra katibi yetkilerine uygun bir şekilde tahsilatı yapar.
  • Haciz işlemleri başladığında, haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yaparak alacak miktarı kadar malların haczini gerçekleştirmek.
  • Haciz işlemlerinde yapılan her türlü işlemi tutanak altına almak.
  • Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçesi kaydedilerek bir nüshası borçluya verilir ve borçlunun üç gün içerisinde vergi dairesine delillerle birlikte başvurmasını ister.
  • İcra katibi görevleri Haciz sırasında borçlu veya borçlular tarafından gösterilecek tepkiler üzerine güvenlik görevlisi çağırmak.
  • Haciz bildirim defterine bildirimleri kayıt altına alarak haciz işlemlerini bu defterden takip etmek.
  • Borcun alacağı maaş ve kira benzeri gelirlerden tahsilatı yapılacaksa borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içinde itiraz olmaması durumunda tahsilatı gerçekleştirmek.
  • Haciz sırasında yapılan nakit veya kıymetli eşya tahsilatlarını, aynı gün veya ertesi gün ilgili vezneye teslim etmek.

İcra katibi maaşları 4000 TL civarında olmaktadır. Normal bir zabıt katibinden her zaman 750 TL civarında fazladır.

İcra Katibi ile Zabıt Katibi Farkı

Zabıt katipleri adliyelerde görev alırken, icra katipleri ise Adalet bakanlığına bağlı olan icra müdürlüklerinde görev alırlar. Çalışma şartları oldukça zordur. Bu yüzden maaş konusunda normal bir zabıt katibinden 750 TL kadar fazla maaş almaktadırlar.

İcra katibi maaşları 4000 TL civarında olmaktadır. İcra katipleri icra müdürlüklerinde icra işlerini uygulamak için zaman zaman kurum dışına çıktıkları da olmuştur.

Sizler de yazıya yorum yazabilir ve konuya dahil olabilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilir, fikirlerinizi bu sayfa altına ekleyebilirsiniz.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here