Siyasal Katılma nedir? Türleri

0

Siyasal sistem içinde yurttaşların doğrudan ya da dolaylı biçimde yöneticilerin seçiminin ve kararlarını etkilemeyi amaçlayan eylemlerin bütünüdür.

Siyasal yaşama ilgi konusunda siyasal doktrinler farkı görüşleri savunur. Bu görüşler tutucu ve toplumcu başlıkları altında sınıflandırılır. Tutucu görüşler genellikle siyasal yaşamın uzmanlaşma, yetkililik ve profesyonelliği gerekli kılar. Toplumcu görüşler ise, toplumun bütün üyelerinin siyasetle ilgilenmesini gerekli kılar.

Kişinin siyasete ilgisi toplumla bütünleştikçe artmakta bütünleşmeyi engelleyen nedenler çıktıkça da azalmaktadır. Ülkemizde yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip olanlar, küçük yerleşme birimlerinde oturanlar, kitle iletişim araçlarını düzenli izleyenler siyasal olaylara ilgi duyarlar.

Siyasal Katılma Türleri

Aktif Pasif Katılma; Bazı kişiler diğerlerine oranla daha çok ve yoğun olarak katılırlar, bazıları ise pasiftir.

Açık Gizli Katılma; Bazı siyasal eylemler açık ve kamuoyu önünde gerçekleşirken bazıları kişiye özgü gizlilik taşır.

Zorunlu bağımsız katılma; Vergi ödemek zorunlu katılımdır. Ama bazıları bireyin kendiliğinden bağımsız olarak verdiği kararlarla olur.

Sürekli – Süreksiz Katılma; Oy verme sadece seçim zamanında olup sürekli değildlir. Siyasal partiye üyelik ise sürekli bir siyasal katılmadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here