Siyasal Davranış Nedir?

0
Pamukkale Turizm

Sosyal davranışlar arasında insanın içinde yaşadığı siyasal topluma karşı gösterdiği tepkilerdir. Kişinin tutum ve yöntemleri siyasal davranışını belirleyen dürtülerdir.

Sosyal kültür ve ideolojilerde siyasal davranışları dolaylı olarak etkiler. Örneğin; Yasalara uyma, vergi ödeme, siyasal protesto mitingleri siyasal davranıştır.

Siyasal davranışların yön ve yoğunluk dereceleri siyasal koşullara belirlenir. Siyasal davranışların oluşmasının saptanması için çeşitli değişkenler vardır; Yaş, cinsiyet, kültür, gelir düzeyi, meslek ve yerleşme merkezi. Maddi , gözle görülebilir, ölçülebilir etkenlerin yanında düşünsel, ideolojik, etkenlerin bilinmesi de siyasal davranışın oluşmasında zorunludur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here