Siyasal Davranış Nedir?

0

Sosyal davranışlar arasında insanın içinde yaşadığı siyasal topluma karşı gösterdiği tepkilerdir. Kişinin tutum ve yöntemleri siyasal davranışını belirleyen dürtülerdir.

Sosyal kültür ve ideolojilerde siyasal davranışları dolaylı olarak etkiler. Örneğin; Yasalara uyma, vergi ödeme, siyasal protesto mitingleri siyasal davranıştır.

Siyasal davranışların yön ve yoğunluk dereceleri siyasal koşullara belirlenir. Siyasal davranışların oluşmasının saptanması için çeşitli değişkenler vardır; Yaş, cinsiyet, kültür, gelir düzeyi, meslek ve yerleşme merkezi. Maddi , gözle görülebilir, ölçülebilir etkenlerin yanında düşünsel, ideolojik, etkenlerin bilinmesi de siyasal davranışın oluşmasında zorunludur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here