Sanayi yerleşmeyi olumlu ve olumsuz yönden nasıl etkiler?

0

Sanayileşmenin yerleşim üzerinde etkileri oldukça büyüktür. Sanayileşme ve yerleşme arasında olumlu ve olumsuz anlamda bir ilinti mevcuttur. Bu konuda daha geniş bilgi vermek ve konuyu biraz daha açmak istiyorum.

Sanayileşmenin bir kentte başlaması o kentte ekonomik faaliyetlerin olduğunu gösterir. Böylece kırsal alanlardan ve diğer kentlerden ilgili kente göç başlar. İnsanlar temelde para kazanmak ve hayatta kalmak üzere yaşamaktadırlar. Bu bağlamda sanayinin gelişmiş olduğu kentlere kırsal alanlardan çok daha fazla göç alındığı bilinmektedir.

Örnek vermek gerekirse; Bursa, İzmir, Manisa, İstanbul, Kocaeli gibi kentler sanayi bakımından oldukça gelişmiştir. Kırsal bölgelerde yaşayan kişiler göç yaparken öncelikli olarak sanayi kuruluşlarının olduğu alanları tercih etmektedirler. Böylece sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgelerde yerleşme daha sık olarak görülmekte ve bu kentler daha fazla göç almaktadır.

Sanayi’nin Olumlu – Olumsuz Yönleri

Sanayi kuruluşlarının kentte ve ülkede artmasının pek çok olumlu yönleri mevcuttur. Bunlardan en başta gelenlerinden birisi ekonomik anlamda bölge kalkınır. Bu da dolaylı olarak ülkenin kalkınması anlamına gelir.

Sanayi kuruluşlarının olumsuz yönleri ise hava ve çevre kirliliğidir. Sanayi faaliyetlerinin arttığı kentlerde hava ve çevre kirliliği oldukça fazla olduğu gözlemlenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here