Kültür nedir? Kültür çeşitleri nelerdir

0

Kültür günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız ve hatta kültür çatışması gibi sıklıkla karşımıza çıkan unsurlarla bu kelimeye oldukça hakim olmaktayız. Kültür nedir ve kültür hakkında temel bilgiler nelerdir bu başlıkta bunları görebilirsiniz.

Kültür farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır, Katolik kültürü, amerikan kültürü, İslam kültürü, linç kültürü, tüketim kültürü, demokrasi kültürü gibi sayılabilir.

Bazı antropologlar kültürü yaşam biçimi olarak tanımlamayı yeterli bulmamıştır. Bu antropologlardan birisi Clifford Geertz‘dir. Kültürü paylaşılan semboller ya da anlamlar olarak tanımlamıştır.

Kültür Çeşitleri

Kültür çeşitleri farklılık gösterir. Alt kültür, karşı kültür, kitle kültürü, Folk Kültür ya da Halk kültürü, yüksek kültür, popüler kültür gibi kültür çeşitleri vardır.

Alt Kültür: Toplumda çoğunluğun dışında kalan, toplumla ortak kültürün dışında olan kişiler bu grupta yer almaktadır. Etnik, dini, cinsel kültürler buna örnek olarak verilebilir.

Karşı Kültür: Toplumda egemen olan sınıflara karşı sürekli olarak muhalif tavırları ile bu grup kendini belli eder, ilk olarak 1968 yıllarında hippiler gibi gençlik hareketleri ile kullanıldığı bilinmektedir.

Kitle Kültürü: Endüstri tarafından ticari kaygılarla üretilen kültüre verilen isimdir. Halkın kendisinin üretmediği tamamen birilerinin satış yapmak amacıyla ürettiği kültürdür.

Folk Kültür ya da Halk Kültürü: Endüstri toplumlarından önceki kültürdür. Anonim oluşu, nesilden nesile sözlü olarak iletilmesi temelini oluşturur.

Yüksek Kültür: Estetik ile mükemmelleştirilen en üst düzeyi işaret eder.

Popüler Kültür: Toplumun geniş kitlesi tarafından beğenilen ve tercih edilen kültür türüne verilen isimdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here