İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türkler Nerede Ortaya Çıkmıştır?

0

İslamiyet öncesi dönemlerde Türkler ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır? Türklerin islamiyet öncesi dönemde yaşayış biçimleri hakkında kısaca bilgi.

Türkler ilk olarak Orta Asya’da ortaya çıkmıştır. Orta Asya’da yaşayan Türkler zaman içinde farklı bölgelere dağılmış ve farklı medeniyetlerin kurulmasına öncülük etmişlerdir.

Türklerin geçmişini daha iyi analiz edebilmek için öncelikle Türk adının anlamını bilmemiz gerekiyor. Türk adının anlamı miğfer, güçlü, kuvvetli, yalnız, devlete bağlı halk, olgun, töre kanun nizam sahibi gibi anlamları vardır.

Türkler ilk olarak 40 boy halinde Orta Asya’da yaşamaktayken farklı sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalmışlardır. Göç sonrası ise gittikleri bölgeleri etkilemiş, kendileri de etkilenmişlerdir.

Türkler göç ettikleri bölgelerde devlet kurmuşlardır. Kurdukları devlet ile farklı kültürleri etkisi altına almışlardır. Bu yüzden Türk tarihini araştırmak zordur. Çünkü Türkler göçebe bir yaşam yaşadığı için sürekli farklı noktalara göç etmiştir. İlk Türk adı Çin yıllıklarında geçmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here