İklim Konut Tiplerini Nasıl Etkiler?

0

İklim insanların yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahip olan doğal faktörlerden birisidir. İklim farklı meyve ve sebzelerin oluşumlarında nasıl etkili ise insanların doğal yapıları ve fiziki özellikleri, düşünceleri, duyguları üzerinde ve yaşam biçimlerini de aynı şekilde etkilemiştir. Günümüzde de bu etki halen devam etmektedir.

İklim faktörleri insanların yaşamlarını doğrudan etkilediği gibi tüm bunların yanı sıra yaşam biçimlerini de büyük ölçüde etkiler. Özellikle iklimin konut tipleri üzerinde büyük bir etkisi olduğu görülür. Bunların en başında aşırı yağış alan ve sel oluşan bölgelerde zemin katlarda insanların yaşamaması, düz olan ovalar ve sel riskinin olduğu bölgelerde insanların evlerini nispeten daha yüksek alanlara inşa etmesi gibi etkenler sayılabilir.

Tüm bunların yanı sıra Afyon’da yaşanan bir deprem sebebiyle evlerin yüksek binalardan oluşmaması daha çok 2,3 katlı yapıların görülmesi de yine doğa olaylarının konut türleri üzerine etkisine verilebilecek bir örnektir.

Bunların yanında Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi görüldüğü için sürekli nemli ve yağışlı olan bu iklimde daha çok ahşaptan yapılma evler görüldüğü gibi Akdeniz bölgesinde ise kerpiç olan evler daha yoğun olarak görülmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here