Osmanlı Devleti Hakkında Kompozisyon

0

Osmanlı devleti ile ilgili kompozisyon, osmanlı devleti kompozisyon örneği, osmanlı devleti hakkında kısa kompozisyon örneği.

Osmanlı Devleti gerek doğuda gerekse batıda yer alan pek çok farklı devlet ve imparatorluktan üstün olması, günden güne yükselişinin adeta bir göstergesidir. Osmanlı devleti yüzyıllar boyunca hakim olduğu coğrafyalarda her zaman insanların taktirini toplamış, günden güne büyümüş sosyolojiye yönetim biçimlerine örnek olarak harika bir devlet ideolojisi ve yönetimi ortaya koymuştur.

Osmanlı devleti adını kurucusu olan Osman Bey’den almıştır. Osmanlı devleti döneminde yükselme, duraklama, gerileme ve parçalanma dönemi olarak Osmanlı devlet sistemini üç ana başlık altında nitelendirmek mümkün olmaktadır. Osmanlı devleti günümüz Türkiye’sinin oluşması için pek çok farklı temel taşlarını da oluşturduğunu bilmekteyiz. Bu başlıkta Osmanlı Devleti için yazılmış örnek kompozisyonları öğrenebilirsiniz.

Osmanlı Devleti Kompozisyon

1299 yılında ilk olarak temelleri atılan ve 1453 yılına kadar süren Osmanlı Devleti‘nin kuruluşundan sonra yükselme, duraklama ve gerileme olarak yaşadığı pek çok farklı olaylar zinciri ile koskoca bir imparatorluk. Osmanlı devleti aslında bizim tarihimizi ve geçmişimizi çok iyi yansıtan, atalarımızın, dedelerimizin yaşam biçimlerini çok iyi şekilde gözler önüne sermektedir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda hakimiyetini sürdüren ve sürekli genişleyen topraklarıyla günümüze ışık tutan Osmanlı Devleti üzerine araştırılması gereken harika bir güçtür.

Ordunun geçtiği yerler yüzyıllar boyunca toprakları haline gelen, liderlerin emriyle krallıkların devrildiği Osmanlı Devleti dönemin en büyük güçlerinden birisidir. Avrupalıların kurmuş olduğu Bizans’ı tarihin karanlık sayfalarına gömen, farklı sesleri ve renklerin yaşamasına imkan tanıyan böylece demokrasi ve yaşam hakkı gibi kavramlara da değinen Osmanlı Devleti günümüz demokrasinin oluşmasına da ışık tutmuştur.

Osmanlı devletinin gücünü öğrenmek için Mohaç meydan muharebesine göz atmak yeterli olacaktır. Sadece 2 saat süren meydan muharebesinde Osmanlı Devleti, yaklaşık 20 bin kişiden oluşan haçlı ordularını kısa sürede neredeyse yok etmiştir. Üstelik düşmanın 20 bin kayıp verdiği savaşta, Osmanlı sadece 1000 kayıp vererek bunu başarmıştır. Bu durum bize Osmanlı Devleti‘nin dönemin nasıl büyük bir gücü olduğunu adeta kanıtlamaktadır. Osmanlı bu savaşın ardından Macaristan’ı ele geçirmiştir. Bu olaya Avrupalılar hala akıl erdirememektedir.

Sonuç olarak Osmanlı Devleti‘nin gücü pek çok kıtada yer alan insanlar tarafından kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti‘nin yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü topraklar gerileme ve duraklama bölümünde parçalanmıştır. Günümüz Türkiye’sinin temelleri de bu süreçte atılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here