İnsanların göç etmelerinin sebepleri neler olabilir?

1
Beyin göçü

İnsanların göç etmelerinin sebepleri neler olabilir?

İnsanlar çeşitli sebeplerden ötürü yaşadıkları yerden farklı yerlere göç etmektedirler. Dünya üzerinde tüm canlılar hayatta kalabilmek için mücadele vermektedir. Bu canlıların pek çoğu bulundukları ortamdan daha iyi şartları sağlayacak bir alana göç ettiği gözlemlenmiştir. Kişi kendi imkanlarını geliştirmek, hayatını değiştirmek daha farklı ve modern hayat arayışı iş imkanlarının fazla olması, sosyo kültürel ve ekonomik etkinliklerini arttırmak, daha fazla kültür ile tanışmak ve yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için insanlar yüzyıllardır göç etmektedirler.

Göç kavramı geçmişten günümüze var olan bir kavramdır. Göç türlerine örnek vermek gerekirse, doğudan batıya yapılan göç hareketleri, köyden kente göç hareketleri ve beyin göçü hareketleri örnek olarak gösterilebilir. Bunları kısa kısa açıklayalım.

Doğudan batıya yapılan göç hareketleri; İnsanlar bireysel imkanlarını arttırmak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına gerek iş koşulları gerekse ekonomik şartlarını daha iyiye taşımak için kendi yaşamlarını daha iyi sürdürebilecekleri alanlara gerek ülke içinde gerekse ülke dışında olmak üzere göç edebilmektedirler.

Kırdan kente göç hareketleri; Köylerde yaşam imkanları kentlere göre çok daha az gelişmiştir. Örneğin ortaokul ve lise dönemine gelen bir öğrenci için kentlerde eğitim imkanları daha gelişmişken köylerde ise bu imkanlar daha sınırlıdır. Bu ve bunun gibi sebeplerden aileler kentlere göç etmektedirler.

Beyin göçü hareketleri; İnsanlar gerekli eğitimleri altıktan ya da kendi kapasitelerinin farkına vardıktan sonra çok daha iyi eğitim alabilmek için gelişmiş ülkelere beyin göçü hareketi yapabilmektedirler. Bunlara örnek olarak başarılı bir doktorun Fransa’ya göç etmesi, başarılı bir mühendisin Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmesi ya da bir bilgisayar mühendisinin Microsoft’da işe başlayarak ABD’ye göç etmesi gibi örnekler verilebilir.

Zorunlu göç; Savaş ve benzeri sebeplerden dolayı insanların bulunduğu toprakları terk etmek zorunda kalmalarıdır.

Göçlerin Nedenleri Maddeler Halinde

Ekonomik Nedenler

• İş imkânları
• Doğal kaynakların varlığı
• Ticaret
• Turizm

• İşsizlik
• Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi
• Tarımda makineleşme

Doğal Nedenler

• Yer şekillerinin sade olması
• Toprak verimliliği
• İklimin elverişli olması
• Su kaynakları

• Depremler
• Kuraklık
• Sel ve taşkınlar
• Erozyon
• Heyelan
• Volkanik faaliyetler

Sosyal Nedenler

• Eğitim
• Sağlık
• Kültürel Faaliyetler
• Ulaşım

• Etnik ve dinî baskı
• Kan davaları

Siyasi Nedenler

• Barış ve güven ortamı

• Savaşlar
• Nüfus değiş tokuşu
• İhtilaller
• Sınır değişikliği

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here